Архивите говорят. Приносът на населението от община Козлодуй в борбата по пътя към Европа

Автор/и: Марин Динчев

Издателство:
Година: 2010