“Аферата” Тексим в свидетелства и документи

Автор/и: Юлия Стоева

Издателство: София: Тексимреклама
Година: 1994