“Without a Trace? The Labour Camp in Belene 1949 – 1959”

Catalogue of the National Exhibition dedicated to the communist labour camps in Bulgaria

Author: Ivaylo Znepolski
Design: Vesselin Pramatarov

Published by the Institute for Studies of the Recent Past as part of its project “Knowledge and Memory Policies“.

ISBN: 978-954-9597-04-2

Only in Bulgarian!

Светът на лагерите не е важен, понеже в него са страдали и умирали; светът на лагерите е важен, тъй като в него са живели. Тъй като тук човек в собствените си очи е превърнат в нещо тотално лишено от стойност; но съща така и защото самите надзиратели на тези хора са превърнати в тотолно лишени от стойност в собствените си очи; а също и защото една страна, в която съществуват концентрационни лагери, е прогнила до мозъка на костите. Концентрационния свят е една неизбежна зараза и поради това той е най-голямото нещастие, което може да се случи.

— Давид Русе —

Click on the image to open the full catalogue!