бр. 6 от 2010 г.

Автор/и: Философски алтернативи

Издателство: София: Институт за философски изследвания към БАН
Година: 2010