България и Русия между признателността и прагматизма (доклади) (двуезично издание)

Автор/и: Международна научна конференция

Издателство:
Година: 2008