Българската дипломация в Египет

Автор/и: Надя Филипова

Издателство: Сирия и Ирак във времето на Студената война (средата на 50те – средата на 70те години н а 20 век)
Година: