Българският комунизъм. Дебати и интерпретации

Автор/и: МихаилиДианаМишкова Груев

Издателство: София: ЦАИ/Рива
Година: 2013