“Bulgarian Soc-Realism 1956, 1968, 1989”

bg-soc-cover-webNorm and Crisis in Bulgarian Literature

Author: Plamen Doynov

Published by the Institute for Studies of the Recent Past and Ciela Publishers. The research conducted by Plamen Doynov and presented in this book became possible with the kind support of CEE Trust Bulgaria.

Sofia 2011.

ISBN: 978-954-28-0896-1

Additional information is available only in Bulgarian!

Книгата представлява първото цялостно изследване на българския литературен социалистически реализъм с акцент върху кризите на комунизма, проявени и като ключови години на литературата – 1956, 1968 и 1989. Чрез взаимен прочит на текстове от книги, периодика и архиви Пламен Дойнов представя соцреализма в НРБ като комплексен феномен с конкретно-исторически и антропологически измерения, където институционалните и събитийните контексти са равни в познавателното си значение на персоналните. Книгата интерпретира отделни творби и прояви в езиковото поведение на знакови български литератори между 1946 и 1990 г. Избраният изследователски подход както не приема героическите версии, които са склонни да виждат стоическа съпротива и дисидентски жестове в не малка част от българските писатели до 1989 г., така и отхвърля самосъжалителните разкази за тяхното пресметливо спотайване и хроничен конформизъм. Доктрината и системата на соцреализма са анализирани в поредица от синхронни срезове в зоната на трите кризисни години (1956, 1968, 1989), обогатени с хроники и периодизации, в които се посочват главните събития и тенденции, проявени в литературата на НРБ.

— От автора —