Ванда в страната на българските чудеса (спомени и размисли)

Автор/и: Ванда Смоховска-Петрова

Издателство:
Година: 2009