Всесилната държава. Възходът на тоталитарната държава и тоталната война

Автор/и: Лудвиг фон Мизес

Издателство: София: МаК
Година: 2016