Гласове от мрака – затворническа и лагеристка поезия

Автор/и: Лазар Дългърски

Издателство:
Година: 1991