Големият бунт. Възникване на земеделското движение в България

Автор/и: Стефан Бочев

София: Д-во Мир
1993