Two books that could have changed the course of the “Transition”

Teodora Georgieva publishes her report on the public presentation of Alexander Vezenkov and Martin Ivanov’s books at the Centre for Culture and Debate “Red House” on the pages of Culture Weekly.

Две книги, които щяха да променят прехода

На 26 февруари в Червената къща се състоя представяне на две изследвания, излезли в поредицата “Минало несвършено” на Институт за изследване на близкото минало и Института “Отворено общество”, издавана от СИЕЛА.

— Теодора Георгиева, в-к “Култура” —