Докладва “Наследник”? Донесенията на българския пълномощен министър в СССР. Иван Стаменов (1940-1944) Том 1

Автор/и: Петя Димитрова

Издателство:
Година: 2010