Енциклопедия Правителствата на България. Хронология на политическия живот 1879-2005

Автор/и: Ангел Цураков

Издателство:
Година: 2005