Живот

Автор/и: Виолета Йорданова

Издателство: отдаден на хората
Година: София: Медицина и физкултура