Записки по българските страдания 1944-1989г. Книга трета (2 броя)

Автор/и: Петко Огойски

Издателство:
Година: 2000