За новия интелектуалец. Времето на Атила и Шамана изтече

Автор/и: Айн Ранд

Издателство: София: МаК
Година: 2008