Избрани произведения, т.3 Философски портрети, миниатюри и фрагменти

Автор/и: Исак Паси

Издателство: Изд. Захари Стоянов
Година: 2003