История на Българската комунистическа партия (ксерокопие)

Автор/и: Институт по история на Българската комунистическа партия при ЦК на БКП

Издателство:
Година: 1984