The Books of 2008, Literary Newspaper Rating

On the eve of the new 2009 Literary Newspaper published its rating “Best of 2008 books”. Among fiction and poetry the editors praised also the academic 2008 contribution of Prof. Ivaylo Znepolski “Bulgarian Communism. Socio-cultural Aspects and Power Trajectory“. Another book of the Institute of Studies of the Recent Past Momchil Metodiev’s “Legitimacy Machine. State Security in the Power Strategy of Bulgarian Communist Party” was a also mentioned by Marie Vrinat (French expert in Bulgarian studies) as one of her best for the ending year.

Full texts are available only in Bulgarian!

Ивайло Знеполски, “Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория”, издание на ИИБМ, Институте “Отворено общество” и СИЕЛА.

Най-значимата книга за годината (и не само за нея!) В поредицата от заглавия, посветени на изучаването на комунистическата епоха в България. Концептуална стихия, която помита предразсъдъци и подрежда типологии, предизвикващи проникновено разбиране. Анализ на структурите на комунистическата система в България, след който всяко писане за тях рискува да изглежда бедно. Ивайло Знеполски за пореден (и в тази област) път показва класа: изследователската му работа демонстрира едновременно завидно научно въображение и строга дисциплина на ума.

и

Кое е Вашето литературно събитие през 2998 година?

Мари Врина: … Извън фикцията, три важни книги: “Горещо червено” от Ивайла Александрова…”Наблюдение и разработка” от Жерминал Чивиков и “Машина за легитимност: ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава” от Момчил Методиев.


в-к “Литературен вестник”, бр. 41-42, 17.12.2008 – 13.01.2009 г.