Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи

Автор/и: Улрих Бюксеншюлц

Издателство: роми
Година: помаци и турци 1944-1989