Международно земеделско организиране. Земеделски (зелен) интернационал

Автор/и: Тодор Кавалджиев

Издателство: София: Чернат
Година: 2014