Мрежовият капитализъм: Българска търговска банка и нейните сродни дружества 1890-1914

Автор/и: Мартин Иванов

Издателство:
Година: 2010