Народният съд в България 1944-1945г. Кому и защо е бил необходим

Автор/и: Петър Семерджиев

Издателство:
Година: 1997