Незавършено интервю “Нека историята да го уточни и авърши”

Автор/и: Гриша Филипов

Издателство:
Година: 2009