“NRB. From the Beginning till the End”

nrb-cover-webEdited by Ivaylo Znepolski

Authors: Daniel Vatchkov, Ivaylo Znepolski, Ivan Elenkov, Martin Ivanov, Michail Gruev, Momchil Metodiev, Plamen Doynov

Published by the Institute for Studies of the Recent Past and Ciela Publishers with the kind support of America for Bulgaria Foundation.
Sofia 2011

ISBN: 978 954 28 0896 1

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ВЪВЕДЕНИЕ: КАК ДА НАПИШЕМ ИСТОРИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ?

 1. От малка и голяма дистанция
 2. Защо се мълчи за комунизма
 3. Траекторията на режима: три условно разграничени периода
 4. Режимът и обществото в трансдисциплинарна перспектива 5. Народна република България и Република България – континуитет или късане?

ПРЕДИСТОРИЯ: ПЪТЯТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ КЪМ ВЛАСТТА

 1. Особености на политическото и икономическото развитие на България в междувоенния период
 2. Началният етап на войната и българският неутралитет (1939–1941)
 3. България в орбитата на Третия райх (1941–1944)

ПЪРВА ЧАСТ: ОБСЕБВАНЕ НА ВЛАСТТА. ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ СТАЛИНИЗЪМ

I. България под сянката на Сталин

 1. Установяване на отечественофронтовска власт в България
 2. Московското примирие и участието на България в заключителния етап на Втората световна война
 3. Противоречия в средите на Отечествения фронт и оформяне на легална опозиция срещу режима
 4. Изостряне на обществено-политическите борби в страната
 5. Подписване на мирния договор с България
 6. Свикване на Велико народно събрание и ликвидиране на опозицията

ПРИЛОЖЕНИЕ: Стенографски запис на лекцията на Мейнард Б. Барнс, политически представител на САЩ в България, пред Националния военен колеж във Вашингтон (3 юни 1947 г.)

II. Георги Димитров и „народната демокрация”

 1. Георги Димитров и неговият дневник
 2. Димитров и Сталин
 3. За природата на „народната демокрация”

III. България в годините на класическия сталинизъм

 1. Втора голяма репресивна вълна
 2. Вълко Червенков – новият харизматичен вожд

IV. Изграждане на структурите на комунистическата икономика в България

 1. Следвоенната икономическа криза и началото на дълбоки преобразувания в българското стопанство (1944–1947)
 2. Съветизация на българската икономика
 3. Идеите за икономическо развитие на България като средство в борбата за власт (1953–1956)

V. Българското село в годините на комунизма: колективизация, социална промяна и адаптация

 1. На кръстопътя между частното и кооперативното земеделие
 2. Инструменти за налагане на съветския колхозен модел
 3. Първият етап на масовата колективизация
 4. ТКЗС и социалната промяна в българското село
 5. Съпротивата на селяните
 6. Временното затишие
 7. Последната масовизация
 8. Стратегии за адаптация на селячеството

VI. „Горяните” – въоръжената съпротива срещу комунистическите репресии

VII. Съветизацията на България – основен ресурс на новата комунистическа власт

 1. Обективни фактори на съветизацията
 2. Субективни фактори на съветизацията
 3. Изплитане на тоталитарната мрежа

VIII. Държавна сигурност в структурата на комунистическата държава. Властване чрез насилие.

 1. Произход и основни принципи
 2. Държавна сигурност и политическите репресии
 3. Структура и вътрешни противоречия

IХ. Българската православна църква – трудно оцеляване в условията на сталинизма

 1. Разделяне на Църквата от държавата
 2. Репресии върху основните изповедания
 3. Издигане на международния статут на Българската православна църква

Х. Образованието и културата в системата на комунистическата държава

 1. Образователната политика на новата власт
 2. Овладяване и централизация на културните институти и на свободните организации на интелектуалците
 3. Цензурни институции
 4. Налагане на социалистическия реализъм в литературата и културата на Народна република България

ХI. Външната политика на Народна република България и Студената война

 1. Идеята за южнославянска федерация и нейният провал
 2. Подписване на мирния договор и официализиране на статута на съветски сателит
 3. България и междудържавните отношения в границите на съветския блок
 4. Отношенията на България със САЩ и западните страни по време на Студената война
 5. Вътрешноблоковите кризи и България

ВТОРА ЧАСТ: ОТ СРАМЕЖЛИВА ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАНЕ И БАНАЛИЗИРАНЕ НА РЕЖИМА

I. След Сталин – политическите процеси в обществото на „реалния социализъм”

 1. Процеси на плахо размразяване в българското общество
 2. Априлският пленум на ЦК на БКП от 1956 г. и неговите последствия
 3. Налагане на абсолютната власт на Тодор Живков
 4. Фракционни борби и заговори в БКП през 60-те и началото на 70-те години
 5. „Живковската” конституция от 1971 г. и новият култ към личността на лидера
 6. Старата външна политика на нов глас
 7. България и краят на Студената война

II. Структура и функции на Държавна сигурност по времето на „реалния социализъм”

 1. Изграждането на Държавна сигурност
 2. Организация и работа на Държавна сигурност
 3. Разузнавателни управления
 4. Контраразузнаване и политическа полиция
 5. Неоперативни управления

III. Курс към ускорено икономическо развитие и опити за реформиране на икономическия модел

 1. В търсене на нови стопански приоритети
 2. Първата дългова криза на комунистическа България (1960–1964)
 3. Първи плахи опити за реформиране на икономическия модел (1963–1968)
 4. Реформени сурогати (1968–1976)
 5. Втора криза с външния дълг (1973–1978)
 6. Новият икономически механизъм (1979–1980)
 7. Икономическо или политическо преустройство – Живков със/срещу Горбачов

IV. Съветизация в сянката на Хрушчов и на Доктрината „Брежнев”

V. В търсене на социалистически модел на консумативно общество

 1. Консенсус вместо насилие – причини
 2. Пътища за изплитане на престорения консенсус
 3. Разплитане на престорения консенсус

VI. Процеси в обществото – разделяне на публичната и частната сфера

VII. Призраците на националкомунизма и натискът върху мюсюлманските общности

 1. Натиск и оцеляване през 60-те и началото на 70-те години
 2. „Възродителният процес” от средата на 70-те и през 80-те години

VIII. Църквата в периферията на обществото. Адаптиране към новите условия и нормализиране на вътрешноцърковния живот

 1. Провинциализиране на Българската православна църква по времето на Патриарх Кирил (1953–1971)
 2. Изборът на Патриарх Максим и последиците за църквата
 3. Икуменическата и „миротворната” дейност на Българската православна църква
 4. Българската епархия в Америка и Австралия
 5. Българският манастир „Св. Георги Зограф” в Атон
 6. Последици от насилствената секуларизация

IХ. Процеси в културата на „реалния социализъм”

 1. Людмила Живкова и новата културна политика. Единни дългосрочни културни програми
 2. Историзиране на културата и трансформиране на класическите идеологически постулати
 3. Криза и мимикрия на социалистическия реализъм: дискусионни напрежения
 4. Алтернативите: колебания и разпознавания
 5. От невидимия обрат през 70-те и 80-те години към бавно настъпление на алтернативите

ТРЕТА ЧАСТ ПРОВАЛ И МИРНО ОТТЕГЛЯНЕ НА КОМУНИЗМА В БЪЛГАРИЯ

I. Задълбочаване на кризисните процеси и блокиране на режима

 1. Реформаторска треска до самия край: от Юлската концепция до Указ 56
 2. Клопката на кризата по външния дълг
 3. Крахът на „възродителния процес” и засилване на международната изолация
 4. „Перестроечни процеси” в късната комунистическа култура
 5. Соцреализмът като изоставена крепост

II. Границите на модела и равносметка на социалната политика на режима

 1. Социална политика „в служба на народа”
 2. Справедливост и солидарност в комунистическата „държава – провидение”
 3. Социални придобивки и социално корумпиране на масите
 4. Социалните права и вътрешното им обезсилване – елемент от финалната криза

III. Горбачовата „перестройка” и влиянието й върху хода на процесите в България

 1. Горбачовата „перестройка” и Живковата „переструвка”
 2. „Великото време на интелигенцията” и късното българско дисидентство
 3. Десетоноемврийският преврат и свалянето на Тодор Живков от власт

IV. Началото на голямата промяна

Списък на съкращенията

История на Народна република България в дати

По-важни исторически фигури от периода

Кратка препоръчителна библиография