Офицери без пагони. Съюзът на запасните офицери в България 1907-1945

Автор/и: Веселин Янчев

Издателство:
Година: 2000