Очертания на мълчанието. Историческа социология на колективната памет

Автор/и: Лиляна Деянова

Издателство: София: Критика и хуманизъм
Година: 2009