Преплетените времена на настоящето. България 20 години след 89-та

Автор/и: Надеж Рагару

Издателство: София: Критика и хуманизъм
Година: 2010