“Precise and Concise Study…” labels Gruev and Kalionski’s book

Literary Newspaper reviews Michael Gruev’s and Alexey Kalionski’s book The “Revival Process”. Muslim Communities and the Communist Regime: Policies, Reactions and Consequences.

Full text is available only in Bulgarian!

Изследването е прецизно и синтетично, опиращо се върху институционални (централни и регионални) и частни архиви, мемоари и пропагандни материали. В центъра му са властовите и идеологически акции и политики спрямо българите мюсюлмани (т.нар. помаци) и българските турци. Предисторията и историята на проблема обхващат времето от 30-те до края на 80-те години на XX век. Можем да спорим дали е съвсем коректно въвличането на понятието “възродителен процес” в разширена употреба – извеждането му отпреди времевите граници на 1984 – 1958 г. Но пък впечатляват умелите аналитични разрези – както на “високата” политика, така и на “ниското” всекидневие.


в-к “Литературен вестник”, бр. 26 (16 – 22 юли 2008 г.)