The Slogan “Communism Dies, Communists Live” was useful for both socialists and democrats

Pencho Kovachev from the 24 chasa Daily talks to Prof. Ivaylo Znepolski about the Institute, its founding, its mission and its activities.

The text is available only in Bulgarian!

Проф. Ивайло Знеполски: Лозунгът “Комунизмът си отива, комунистите остават” беше полезен и за червените, и за сините

С директора на института за изследване на близкото минало проф. Ивайло Знеполски разговаря Пенчо Ковачев.

– През 2005 г. заедно с Димитър Паница и историка Ленко Ленков създадохте Институт за изследване на близкото минало. За какво е необходим такъв институт, г-н Знеполски?

– За каквото е необходим и на всички бивши комунистически страни от Източна Европа, в които подобни институти бяха създадени много по-рано по инициатива на държавата и с държавно финансиране. У нас нито едно правителство не направи нищо в тази насока, вероятно защото не са могли да отговорят на въпроса, който вие ми задавате. Дълбокото убеждение на основателите на института беше, че интелектуален дълг на научната общност е да помогне за възможно по-пълното осветляване на изминалия период, отвъд конюнктурното политическо говорене и клишетата на виктимизирането или оправданието. Този, който нехае или се бои от равносметката на комунистическия период и не е извлякъл полезни уроци от преживяното, е обречен да повтаря грешките, да живее без опора в ценностите на модерния свят – свобода, автономност на индивида, отговорност. Обречен е да живее в морален релативизъм. Как да изграждаме ефективна демокрация, ако не знаем какви са социалните деформации и престъпленията на комунизма и най-важното – какви са отговорностите на отделната личност?


Пълният текст на интервюто може да видите на електронната страница на 24 часа, 13.08.2012 г.