Резултатите от изборите за народни съвети и съдебни заседатели и БКП

Автор/и: В. Червенков

Издателство:
Година: 1949