Самоковският препис на “История Славянобългарска”. Размисли и факти

Автор/и: Иван Ненов

Издателство:
Година: 2011