Светове в социологията. Сборник в чест на проф. Георги Фотев

Автор/и: Пепка Бояджиева
Лиляна Деянова

Издателство:
Година: 2006