Село Габрово Планинска обител. Спомени на Петър Михайлов и други габровци за родното място

Автор/и: Христо Мирчев
Славчо Воденичаров

Издателство:
Година: 2010