Слънцето на залез пак срещу мен. Житейски разкази

Автор/и: Даниела Колева
Райна Гаврилова
Ваня Еленкова
Издателство: София: Лик
Година: 1999