Социалистическият реализъм: нови изследвания (НБУ)

Автор/и: Пламен Дойнов

Издателство:
Година: 2008