“Спасение” и падение. Микроикономика на държавния антисемитизъм в България 1940-1944 г.

Автор/и: Румен Аврамов

Издателство:
Година: 2012