Глас незаглушен. Редопредаванията на Дянко Сотиров за България 1955-1960 г. и борбата срещу комунистическия режим

Автор/и: Мариета Станкова

София: Сиела
2013