Съвети за алигаторите (сборник статии)

Автор/и: М.И Калинин
Ем. Ярославски

Издателство:
Година: 1945