Танцът на Наташа. Културна история на Русия

Автор/и: Орландо Файджис

Издателство: София: Рива
Година: 2014