“Тихата лирика” в българската литература (София – Велико Търново: “Кралица Маб”)

Автор/и: Пламен Дойнов
Иван Станков

Издателство:
Година: 2015