Това е моето минало. Спомени

Автор/и: Ивайло Знеполски

Издателство: дневници
Година: свидетелства (1944-1989) Том 1