“This is My Past”, v. 3

this-is-my-past-3Recollections, Diaries, Witnesses (1944 – 1989)

Editor: Ivaylo Znepolski
Published by the Institute for Studies of the Recent Past and Ciela Publishers with the financial support of America for Bulgaria Foundation
Sofia 2015

This third volume is the outcome of two successive calls of the “This is my past” Award in 2011 and 2012. This programme of the Institute collects witnesses, original documents and authentic diary texts from the 1944 – 1989 period.

ISBN: 978-954-28-1691-1

СЪДЪРЖАНИЕ

т. III

Ивайло Знеполски
Въведение: ДА ЧЕТЕМ ЖИТЕЙСКИТЕ РАЗКАЗИ В СРАВНИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА

Сабетай Моис Майер
ДНЕВНИКЪТ НА ЕДИН ЕВРЕИН В ТРУДОВ ЛАГЕР (1943)

Сабетай Моис Майер
ОБВИНЕНИЕ В ШПИОНАЖ СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕ В ИЗРАЕЛСКОТО ПОСОЛСТВО (1962)

Цветана Джерманова
СПОМЕНИ ОТ ЛАГЕРИТЕ НА ЕДНА АНАРХИСТКА

Иван Апостолов
БУНТАРИ БЕЗ ПЕРСПЕКТИВА

Ангел Николов
ПРАГА – ГОРЕЩОТО ЛЯТО НА 1968

Петър Неделкин
ПРЕМЪЛЧАВАНИ ИСТИНИ

Нина Киселкова
ЛЕКСИКОН 1970: МОЯТА ЛИЧНА ИСТОРИЯ

Септемврийка Ангелова-Узунова
ИМЕТО ЗАДЪЛЖАВА

Росица Тренкова
СПОМЕНИ ВЪГЛЕНЧЕТА. От Самоков към оперните сцени в страната

Христо Мандев-Хижар
ТАКЪВ ЖИВОТ

Нансен Бонев Начев
РОДОВА ПАМЕТ И ГОДИНИ ВЪВ ВОЕННОТО УЧИЛИЩЕ (1939-1944)

Стоян Атанасов
СПОМЕНИ НА ЕДИН ПРЕВОДАЧ ОТ ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛИЗМА

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/gb/%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d1%82-3/