Том 36. Коминтернът и България (март 1919 – септември 1944) т. 1. Документи

Автор/и: Държавна Агенция Архиви

Издателство:
Година: 2005