Усмиряване на разума. Преустройство на Българската академия на науките (1944-1953)

Автор/и: Надя Живкова

Издателство:
Година: 2006