Хората

Автор/и: Дойно Дойнов

Издателство: с които живях… (ксерокопие)
Година: София: “Златен змей”, Булфимл