Щастлива емигрантска песен няма. 27 срещи с политически бегълци от комунистическа България

Автор/и: Зоя Захариева-Цанкова

Издателство: София: Изток – Запад
Година: 2012