“September 9th,1944”

vezenkov-cover-webAuthor: Alexander Vezenkov

Published by the Institute for Studies of the Recent Past and Ciela Publishers with the kind support of American University in Blagoevgrad, Bulgaria.
Sofia 2014

ISBN: 978-954-28-1199-2

Изследването и публикуването на книгата са осъществени благодарение на финансовата подкрепа на Сдружение “Американски университет в България”, частен заветник на Анна Крумова Чапрашикова в изпълнение на желанието ѝ да се напише труд на такава тема и със съдействието на изпълнителите на нейното завещание Димитър Паница и Димитър Горанов.

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

  1. Тази война не е като предишните
  2. Българските комунисти по пътя към властта
  3. Залезът на безпартийния режим
  4. Последни дни, последен опит
  5. Главният удар
  6. Завземането на властта по градове и села
  7. Зад фасадата на “ОФ-власт”
  8. Вече сме управляваща партия
  9. Насилието – преди и след 9 септември
  10. Под съветски контрол

В заключение: променящите се оценки и неоспоримите факти